Trädgården

Utmaningen när jag började arbeta på Lövsta år 2000 var att försöka få det mer ombonat och lummigt. Det behövdes nya och snygga staket, det behövdes massor av träd, häckar och buskage.

Lövstas Trädgård. Foto: Sara Hellner

Det såg helt enkelt lite tomt ut här och var. Och belysningen utomhus lämnade också mycket att önska. Även om mycket annat på gården har återtagit en prägel av 1700-tal så var min ambition inte direkt att skapa en historisk 1700-talsträdgård, snarare något mer odaterat, i den mån det nu är möjligt.

En trädgård som först och främst skulle smälta in i det uppländska och lantliga landskapet och Lövstas klassiska miljö, utan för mycket krusiduller.

Dessutom har jag hela tiden strävat efter att det inte ska finnas några återvändsgränder, man ska aldrig behöva gå tillbaka samma väg - samtidigt ska alla gångar eller stigar leda någonvart.

I trädgården har jag valt att arbeta med murar. Murarna hjälper till att skapa ett varmt och ombonat mikroklimat här nere i trädgårdslanden och allt växer som det knakar här.

Lövstas fruktträdgård. Foto: Sara Hellner

Idag finns det en fruktträdgård med en mängd olika äppelsorter och en köksträdgård som omsorgsfullt sköts om av Catrin och Camilla. Köksträdgården består av ett fantastiskt trädgårdsland med ett växthus där vi odlar och föder upp plantor inför den grönskande våren och sommaren.

Katarina Rickman,
Trädgårdsmästare på Lövsta fram till och med 2021.

Bilder från trädgården Icons/plus Icons/minus

Läs mer...

icon/story