sv / en

Lövsta Future Challenge

Lövsta Future Challenge är ett väletablerat svenskt talangutvecklingskoncept för unga hästar och U25-ryttare inom både hoppning och dressyr.

Lövsta Future Challenge har varit ett av mina mest betydelsefulla projekt under min karriär. Det är en glädje att få förena ungas glädje och nyfikenhet med strävan efter fullkomlighet och vårt engagemang för hållbarhet - alltid med hästens välbefinnande som fokus. — Antonia Ax:son Johnson.

Lövsta Future Challenge är ett väletablerat svenskt talangutvecklingskoncept för unga hästar och U25-ryttare inom både dressyr och hoppning. Vårt mål är att bidra till att Sverige som ridsportnation ska ligga i internationell topp och vara en förebild för andra.

Genom våra nationella serier ger vi unga hästar och unga ryttare en arena och goda förutsättningar att utvecklas mot den högsta nivån. I samverkan med landets främsta tävlingsarrangörer gör vi plats för de bästa ekipagen som får möjlighet till den rutin och erfarenhet som krävs.

Vår ambition är att de bästa ekipagen i landet inom respektive gren och avdelning ska välja att delta i Lövsta Future Challenge. Dessutom hoppas vi att de främsta tränarna ska se satsningen som ett naturligt mål för sina elever på vägen mot Grand Prix. Vi vill också bidra till att skapa fler tävlingar med internationell karaktär, till gagn för både ekipage och publik. Vi ser att det är viktigt för så väl de unga hästarna som de unga ryttarna att få rutin att tävla på internationella arenor.

Stadion
Antonia Ax:son Johnson delar ut pris med dottern Alexandra Mörner på Stockholm Stadion 2019. Foto: Malin Larsson

Vi lyfter inte bara hästarna och ryttarna utan även teamen bakom dem, så som hästskötare, tränare, uppfödare, hästägare och sponsorer. Alla är otroligt viktiga för att utveckla talang och behålla den i landet. Lövsta Future Challenge strävar också efter att skapa ett forum där ryttare och ridsportens olika aktörer kan mötas och utbyta kunskap. En annan viktig del i vårt arbete är att verka som katalysator för en hästnäring där miljö och horsemanship sätts i centrum.

Vid utvalda tillfällen arrangeras Lövsta Future Challenge International, där vi bjuder in de högst FEI-rankade U25-ryttarna i både hoppning och dressyr. Vår förhoppning är att den här satsningen ger ryttarna möjlighet att skaffa sig ytterligare värdefull rutin, knyta nya kontakter samt tillfällen att visa upp sig för både nuvarande och framtida sponsorer.

Under 2020 tog vi Lövsta Future Challenge till USA, Wellington. Med en gemensam vision om att ge unga dressyrhästar bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas har Lövsta Future Challenge, i samarbete med AGDF, arrangerat en tour för unga Grand Prix-hästar. Vi hoppas att det här ger de unga Grand Prix-hästarna rätt förutsättningar för att samla erfarenhet på vägen till den högsta nivån.

Emelie Broman Tegelberg & Kristina Berggren Fur,
Projektledare Lövsta Future Challenge Jumping & Dressage

För mer information gå in på lovstafuturechallenge.se

Läs mer...

icon/story