Vårt erbjudande

På Lövsta Horse Fitness erbjuder vi tränings- och rehabiliteringspass för din häst på vår Horse-Walk, Horse-Water och Horse-Spa. Alla våra träningsband kommer från Horse-Trainer.

Horse-Walk

Skrittbandet är ett perfekt träningshjälpmedel för din häst inför tävling likväl som rehabilitering efter en skada. Skrittbandet är även bra rehabiliteringsträning för din häst eftersom den får gå rakt, på hårt och jämnt underlag. Vid behov kan man ändra hastigheten. Vi ställer in tempot och lutningen på bandet efter varje hästs individuella behov.

 • Reducerar viktbelastningen på ben
 • Kondition, muskelutveckling och flexibilitet
 • Reducerar rehabiliteringstiden

Horse-Water

Vattenbandsträning är bra förebyggande träning för dig som har en stark och frisk häst som behöver förebygga skador. Vattenbandsträningen är dessutom bra kompletterande träning utöver ridträningen. Har du en skadad häst reducerar du rehabiliteringstiden genom att låta din häst träna på vattenband. Hästen tränas i den vattenhöjd som är lämplig för din häst – vattennivån är justerbar. Vattenträningen är unik på det sättet att muskler, leder, senor och ledband tränas upp och byggs upp på samma sätt som vid markträning, men utan samma belastning.

 • Ökar kondition och förbättrar prestation
 • Främjar korrekt hållning & balanserad gång
 • Ökar hjärtfunktionen
 • Gynnar muskelutveckling och flexibilitet

Horse-Spa

Genom Horse-Spa får din häst en hälsosam läkningsprocess, det är en behandling för dig som har en häst som har skador på ben och hovar så som; senskada, ledbandsskada, galliga ben eller förslitningsskador. Hästen står i vatten som kyls ner till 2 grader. Vattnet innehåller saltlösning, natriumklorid, magnesiumsulfat och klor. Vattnet syresätts med luftbubblor vilket ger senorna och mjukdelarna en skön massage.

 • Stoppar blödningar
 • Ökar blodcirkulationen
 • Kylning av akut inflammation ex senskada
 • Reducerar rehabiliteringstiden
 • Tar ner svullnad

Vattennivån regleras utifrån just din hästs behov.

Kom ihåg att det går att få ersättning för denna typ av rehabilitering från försäkringsbolagen, kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Läs mer..

icon/story