Om Lövsta

Lövsta Stuteri startades i sin nuvarande form i januari 2000. Men historien går mycket längre tillbaka än så…

För snart 150 år sedan grundade min farfarsfar, Axel Johnson, vårt familjeföretag. Företaget har omvandlats flera gånger under tidens gång, fram till sin nuvarande form. Parallellt har där funnits en annan, oföränderlig dimension i familjen – kärleken till hästen. Från Axel Johnsons trogna vagnshästar, Bessemer och Martin, till senare generationers ridhästar, som skimmelstoet Sibylla och ponnyerna Hans och Greta, som burit sina ryttare genom så väl Bergslagsskogar och Lill Jansskogen som på Kungliga Djurgården. Hästintresset fortsätter genom generationerna. I dag är mitt barnbarn Stella framgångsrik young rider i hoppning.

Lövsta Stuteris vision är att verka för att utveckla svensk och internationell ridsport, genom utbildning och tävling med hästar av högsta kvalitet inom dressyr och hoppning samt genom att utbilda unga lovande hästar och ryttare. Vi skall dessutom tillföra Sverige kvalitetshästar genom vårt avelsarbete på Lövsta Seminstation med några av världens bästa hingstar och med en särskild inriktning på service till stoägare.

Vi ska dessutom vara en internationell förebild när det gäller miljöarbete och sportsmanship inom hästnäringen. Vårt agerande ska präglas av lojalitet, ödmjukhet och excellens.”

Sedan starten har vi på Lövsta utbildat många hästar, med Tinne som utbildningsansvarig. Tinne har ridit sju OS, sex VM, tio EM och åtta världscupfinaler. Flera av våra ryttare och hästar finns nu i den svenska eliten.
I dag har vi också flera egna fina hingstar som både tävlas och verkar i aveln. Benetton Dream, Sankt Erik II och Van Vivaldi utmärker sig på dressyrsidan och Karmel van de Watering och Cayenne de Clarence är unga superlöften på hoppsidan. Avelsnestorn Heartbeat är Sveriges framgångsrikaste fadershingst i hoppning med otaliga avkommor som tävlar internationellt.

Lövsta Seminstation har sedan den fullskaliga satsningen år 2011 utvecklats mycket snabbt. I dag erbjuder vi ett brett program av internationella topphingstar för både hoppning och dressyr. Vi har lyckats nå en ledande marknadsposition på kort tid, inte minst genom vår service till stoägare. Vi gläds åt detta!

I satsningen på att förbättra svensk ridsport ingår också, sedan 2005, mediaverksamheten Hippson, som har pappersmagasinet Hippson och sajten hippson.se. Hippsons uttalade uppdrag är att förmedla kunskap och inspiration till ryttare. Besök gärna sajten!

Lövsta Future Challenge är en stor satsning på unga talanger i både hoppning och dressyr, både två- och fyrbenta för att få fram fler svenska ekipage på Grand Prix-nivå. Vi startade med dressyren för sex år sedan och sedan dess har utvecklingen gått framåt med stormsteg. Idag har vi fler Grand Prix-ekipage än någonsin som tävlar i dressyr. På hoppsidan ser vi hur de första Lövsta Future Challenge-ryttarna tar för sig och visar framfötterna internationellt och ett par av hästarna har exporterats utomlands, där de också klättrar i klasserna.

Vår verksamhet präglas av fem E:n, orden ekologi, empati, ekonomi, estetik och etik. 2011 valde vi därför att miljöcertifiera Lövsta Stuteri som världens första kombinerade tävlings- och avelsverksamhet. Arbetet fortsätter oförtrutet med nya satsningar som börjar ge ringar på vattnet.

Att få arbeta med hästarna i centrum, med de magiska ögonblicken då ryttare och hästen möts som drivkraft och med vardagens glädje är en ynnest. Välkomna!

Antonia Ax:son Johnson