Om Göran

Göran har varit både VD och koncernchef i Axel Johnson AB i många år, och har tillsammans med Antonia förvaltat och utvecklat familjeföretaget.

Göran i Lövstas trädgård. Foto: Karin Röse

Göran kom till Lövsta gård för första gången våren 1981, han köpte gården i juni och 'projekt Lövsta' påbörjades direkt. Och precis så är det, på Lövsta pågår alltid ett eller flera projekt. År från år, steg för steg, har Lövstas hus renoverats och nya hus har tillkommit.

Idag är Lövsta den fasta punkten i tillvaron för Antonia och Göran. Sedan 1981 har Lövsta vuxit men även Torsåker och Stärnborgs gård, med alla sina utvecklingsprojekt. Lövsta Gård omfattar nu ca 450 hektar skog, åkermark och ängar, en helt ostörd oas alldeles i närheten av huvudstaden.

Lövsta står öppet som en famn för familjen, vänskapen och verksamheten, men är också ett tryggt och skyddat bo för två.

Läs mer...

icon/story