Våra betydande miljöaspekter

Tack vare vårt miljöarbete har vi identifierat några områden där vi påverkar miljön som mest. Vi jobbar aktivt med våra betydande miljöaspekter för att finna lösningar och minska verksamhetens påverkan på miljön.

Foto: Ingalill Snitt

Energi Icons/plus Icons/minus

För att spara på energi har vi bland annat installerat bergvärme på våra anläggningar. Vi har vattensparpaket på alla våra kranar och har successivt bytt ut alla lampor till LED-lampor. Där det gör nytta har vi också installerat timer på belysning och av brandsäkerhetsskäl har vi timer på uttagen i våra kök. Vi kör flera maskiner på miljödiesel och arbetar med att skapa en maskinpark som är till 75% fossiloberoende år 2025.

Transporter Icons/plus Icons/minus

Eftersom vi bedriver tränings-, tävlings- och avelsverksamhet på internationell toppnivå kommer vi inte ifrån transporter. Hästarna åker på tävling, i lastbil och ibland med flyg och vi både skickar och tar emot en hel del varor. Vi försöker att samordna mellan gårdarna så att vi kan köpa större mängder varje gång. Vi ställer också krav på våra leverantörer att effektivisera transporterna.

Gödsel Icons/plus Icons/minus

En annan betydande miljöaspekt är gödslet som kommer från hästarna. Idag läggs allt vårt gödsel på stuka på en åker där det ligger och brinner klart. Därefter används det som jordförbättring på åkrarna runt våra gårdar. Vi mockar våra rasthagar varje dag för att minska läckage av näringsämnen och med hjälp av Hushållningssällskapet har vi köpt in en gödseldammsugare till seminstationen för mockning av beteshagarna.

Inspiration och kunskapsspridande Icons/plus Icons/minus

Vi ser också att vi har en viktig betydande miljöaspekt som är positiv, och det är vårt arbete med att inspirera och sprida kunskap till andra. Det gör vi genom de olika projekt vi gör – inte minst inom Lövsta Future Challenge. Där arbetar vi exempelvis med våra arrangörer för att de ska göra sina tävlingar alltmer miljösmarta och hållbara.

Vi har, tillsammans med GotEvent, Svenska Ridsportförbundet och Det naturliga steget, tagit fram minirapporten Hästen och hållbar utveckling med både fakta om hästnäringens påverkan och möjliga vägar framåt mot en mer hållbar näring. Läs mer om den här.

Sedan 2016 delar vi en gång om året ut Lövsta Future Challenges hållbarhetspris till en organisation eller företag som verkar för ökad hållbarhet inom hästnäringen.

Läs mer...

icon/story