LövstaStar - Ston

Det är önskvärt att ston med mycket goda meriter sätts i avel, antingen genom att de betäcks själv eller via embryotransfer. Målet är att medverka till att ytterligare förbättra svensk avel genom just denna satsning på stona.

Foto: Andreas Jonsson

Under 2024 välkomnas ägare till prestationsston mellan tre och fjorton år att ansöka till projektet LövstaStar. Ansökan till 2024 års LövstaStar är öppen och stänger 21 april, dagen efter Strömsholms hingstvisning.

LövstaStar vill inspirera hästägare som har ston med mycket goda meriter att sätta dem i avel antingen genom att betäcka stona själv eller via embryotransfer. De första avkommorna undan ston antagna till LövstaStar har haft stora framgångar på fölbedömningar och unghästtest runt om i landet samt har så smått börjat tävla framgångsrikt i unghästklasser.

Rabatten som erbjuds är mycket generös (se nedan under kriterier och villkor). Ägare till ston som antas i projektet kan välja en Sverigestationerad hingst ur Lövstas hingstprogram, en Lövsta-ägd utlandsstationerad hingst eller någon av de a valbara importhingstarna (se filtret på hingstsidan).

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Ston födda 2021, som får diplom under sitt unghästtest, ges möjlighet att söka efter respektive test. Ägare till diplomston födda 2020 välkomnas att söka på föregående års resultat. För ston födda 2019 och tidigare krävs nyare meriter.

Hingstprogrammet för 2024 uppdateras löpande på hemsidan. Efter avslutat bruksprov 2024 finns även flera nyheter i vårt hingstprogram. För vidare information, se hemsidan.

Kriterier och villkor Icons/plus Icons/minus

Ansökan är öppen för ston mellan tre till fjorton år. Stoet ska inneha prestationsklass *** (eller uppfylla de kriterierna. Läs mer om prestationsklasserna här) eller varit finalhäst i Folksam Open, Breeders Trophy, unghästklasserna vid Jönköping Horse Show eller Champions of the Youngsters i respektive gren.

Erbjudandet gäller även ston som antagits till LVST under tidigare år och ston vars ägare inte har ansökt om prestationsklass men som uppnår respektive kriterier. Om kriteriet vad gäller exteriörbedömning inte är uppfyllt vid ansökan ska ägaren skicka in bild och film på exteriören inklusive benställning till: nina@lovstastuteri.com.

Rabatten för LVST ston är fri språngavgift och 50% på dräktighetsavgiften (beroende på vilket betalningsalternativ hingsten ifråga har). Hingstarna som ingår är Sverigestationerad hingst ur Lövstas hingstprogram, en Lövsta-ägd utlandsstationerad hingst eller någon av de valbara importhingstarna (se filtret på hingstsidan). För importhingstarna är antalet ston per hingst begränsat.

Erbjudandet gäller ett begränsat antal ston. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten till urval och begränsning av stoantalet. Ägare till avkomma som föds förbinder sig till att lägga till suffixet LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn. För det fall ägaren underlåter att lägga till LVST vid registrering av fölet äger Lövsta rätt att i efterhand fakturera ägaren full språngavgift och dräktighetsavgift.

Ansökan Icons/plus Icons/minus

Ansökningsperioden för 2024 är stängd.

Årets ansökan är öppnar under månadsskiftet februari/mars. För ston födda 2021 som får diplom vid unghästtest ska ansökan mailas in efter unghästtestet.

Viktigt är att du fyller i alternativen 1, 2 och 3 för den hingst du önskar i första hand och så vidare, minst en av de tre hingstarna ska vara Sverigestationerad. Det är viktigt att vara ute i god tid vid val av populär hingst, först till kvarn gäller. Lövsta garanterar inte att du som stoägare får ditt förstahandsval då populära hingstar ibland blir fullbokade.

Vill du vänta till efter bruksprovet med att välja hingst, skickar du in din ansökan tidigast i vecka 13. Önskar du avelsråd, skriv det i kommentarerna – men kom ihåg att skriva vilka hingstar du funderar på!

För diplomston; maila in ansökan till nina@lovstastuteri.com. Som anges ovan ska, för diplomston födda 2021, ansökan mailas in direkt efter unghästtestet

Lövsta Stuteri reserverar sig för eventuella skriv- och tryckfel. För mer information, kontakta: Nina Känsälä, nina@lovstastuteri.com

Frågor & Svar Icons/plus Icons/minus

  • Vad är språngavgift?

Språngavgiften är en startavgift som betalas innan stoet semineras första gången (gäller för tre brunster).

  • Vilka hingstar är stationerade i Sverige?

hemsidan under vardera hingst hittar du den informationen.

  • Vilka hingstar är Lövsta-ägda och utlandsstationerade?

Använd LövstaStar-filtreringen bland hingstarna så ser du vilka som ingår.

  • Vad är prestationsklass?

Läs här.

  • Vad gäller i unghästchampionaten?

Final, inte semifinal, gäller.

  • Varför dröjer det innan jag får svar på min ansökan?

Det tar lite tid att gå igenom alla ansökningar, men svar skickas veckan efter hingstvisningen på Strömsholm.

  • Varför ska jag ange en eller två alternativa hingstar?

Det är ingen fördel att bara ansöka om en hingst, det blir inte lättare att få sitt förstahandsval då. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahandsval, men då importhingstarna har begränsat antal ston måste stona fördelas.

Läs mer...

icon/story