Projektet LövstaStar syftar till att få hästägare som har ston med mycket goda meriter att sätta dem i avel antingen genom att betäcka stona själv eller via embryotransfer. De första fölen undan ston antagna till LövstaStar föddes 2018 och hade stora framgångar på fölbedömningar runt om i landet. Många var högt bedömda och den första årskullen infriade förväntningarna.

Under 2019 välkomnas ägare till prestationsston mellan tre och fjorton år att ansöka till projektet LövstaStar.

Rabatten som erbjuds är generös; fri språngavgift och 50% på 90-dygnsavgiften. Ägare till ston som antas i projektet kan välja en Sverigestationerad hingst ur hela Lövstas hingstprogram och El Baron 111. Ston födda 2016, som får diplom under sitt treårstest, ges möjlighet att söka efter respektive treårstest.

Hingstprogrammet för 2019 uppdateras löpande på hemsidan. Efter bruksprovet kommer årets hingstkatalog, med de senaste nyheterna på hingstfronten, att finnas tillgänglig.

Kriterier
Stoet ska vara mellan tre och fjorton år. Hon ska inneha prestationsklass *** (eller uppfylla de kriterierna) eller varit finalhäst i Scandinavian Open, Svenskt Avel och Sportchampionat eller Elmia Scandinavian Horse Show i respektive gren. Ansökan tas även emot från ägare till sto som antagits till projektet under tidigare år. Ansökan behandlas endast om den skickas in via ansökningsformuläret LVST-2019, ansökningsformuläret hittar du här.

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Erbjudandet gäller även ston vars ägare inte har ansökt om prestationsklass men uppnår respektive kriterier. Kriterierna vad gäller visad på unghästtest/exteriörbedömning ska vara uppfyllda innan fölet registreras.

Erbjudandet gäller ett begränsat antal ston. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten till urval och begränsning av stoantalet.

För mer information, kontakta: Malin Cohlin, tel: 0760-12 11 12, epost: nina@lovstastuteri.com

 

Q&A

Vad är språngavgift?

Språngavgiften är en startavgift som betalas innan stoet semineras första gången (gäller för tre brunster).

Vad är en 90-dygnsavgift?

Avgiften som betalas när stoet är dräktigt på 90 dygn.

Vilka hingstar är stationerade i Sverige?

hemsidan finns det en svensk flagga efter hingstens namn.

Vad är prestationsklass?

Läs här

Vad gäller i unghästchampionaten?

Final, inte semifinal, gäller.

Varför dröjer det innan jag får svar på min ansökan?

Det tar lite tid att gå igenom alla ansökningar och så småningom fördela stona på hingstarna, i de fall någon hingst/några hingstar får ett stort antal ansökningar. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.

Varför ska jag ange en eller två alternativa hingstar?

Det är ingen fördel att bara skriva en hingst på ansökan, det är inte ”lättare att få sitt förstahands val” då. I de fall flera hingstar får många ansökningar blir ston med endast en angiven hingst på ansökan ”sist i kön” till sitt eventuella andra- eller tredjehands val. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.

 

Läs mer