ultraljudUnder hösten 2018 finns följande datum för ultraljudsundersökning att boka in:

Torsdag 7/9 kl. 8.00

Måndag 18/9 kl. 15.00

Tisdag 3/10 kl. 17.00

Tisdag 24/10 kl. 15.00

För er som ska boka in ett 90-dygns ultraljud, tänk på att ta det innan det 90:e dygnet eftersom ston till de hingstar som har 90-dygnsbetalning ska vara undersökta senast dygn 90 om de ska rapporteras icke dräktiga.

För att räkna hur många dygn ditt sto är, kan du antingen titta på ”senaste semineringsdag” i ”Prinsessa-lappen” som du fick med dig efter 28-dygnskollen eller på www.sprangrulla.se (på ditt eget sto).

Maila din anmälan till semin@lovstastuteri.com. Vid för få anmälningar kan en undersökning ställas in, men detta meddelas i så fall i god tid.

Läs mer