Embryotransfer

Hur går jag tillväga om jag vill göra embryotransfer på mitt sto? Det finns många frågor och funderingar kring en embryotransfer. Här försöker vi svara på några av dem.

Foto: Andreas Jonsson

Bakgrund Icons/plus Icons/minus

Genom att avla via embryotransfer kan givarstoet fortsätta sin tävlingskarriär. Det är möjligt att få med de högpresterande stona i avel, utan något nämnvärt avbrott i tävlingskarriären. Genom att använda embryotransfer i sitt avelsarbete är det möjligt att göra snabbare avelsframsteg, då ston som presterat bra på tävling och därmed visat hållbarhet används. Embryotransfer kan även passa för mycket lovande unga ston som är på väg in i en tävlingskarriär.

Målet med embryotransfer är att flytta ett sju till åtta dagar gammalt embryo från ett donatorsto till ett mottagarsto. I grunden bygger tekniken på att donatorstoet blir dräktigt precis som vid en vanlig betäckning, men sju till åtta dagar efter ägglossningen spolas embryot ur från livmodern och överförs till mottagarstoet. Inför betäckningen behöver donator och mottagare synkroniseras för att ligga i samma fas i sina brunstcykler. Embryotransfer är inte riktigt samma teknik som som IVF (”provrörsbefruktning”) där obefruktade äggceller tas ut från en donator och att själva befruktningen sker i labb. Detta görs idag inte i Sverige på häst.

Vid brunst växer en eller flera äggblåsor (folliklar) till i äggstockarna. Vid brunstens slut sker ägglossningen (ovulationen) då en eller två äggblåsor spricker och äggen kommer ut till äggledaren. Befruktningen sker i äggledaren, och vid en lyckad befruktning vandrar det befruktade ägget ned mot livmodern där det kommer ut på den sjätte dagen efter ägglossningen. Embryot flyter sedan fritt i livmodern under ett par dagar, och det är då det är möjligt att spola ur för en embryotransfer.

Donatorstoet Icons/plus Icons/minus

Ofta är donatorstoet i träning och tävling, men hon kan också vara i avel. Det finns möjlighet att under samma säsong först göra både en embryotransfer och sedan tävla eller betäcka om donatorstoet på nytt med förhoppningen att få två avkommor samma år från ett värdefullt avelssto.

Det är viktigt att komma ihåg att donatorstoet själv måste komma i brunst och bli dräktigt (om än för bara några dagar) för att ett embryo ska kunna bli till. Många donatorston är i tävlingskondition. För att öka chanserna för dräktighet bör stoet vila från hårt arbete under en tid innan betäckningen och fram till embryotransfern. Lite semester med sol och bete kan också vara bra för att stoet ska börja visa bra brunster. För varje sto läggs en individuell plan upp, där viloperiod och eventuell träning/tävling planeras.

Mottagarstoet Icons/plus Icons/minus

Det sto som ska bära dräktigheten ska vara friskt, sunt och ha ett gott temperament. Hon behöver inte ha fått egna föl innan. Mottagarstona väljs ut med omsorg och genomgår veterinärundersökningar inför säsongen. Vi använder till största delen varmblodiga travarston då de är av lagom storlek och är trevliga i hanteringen.

För att möjliggöra optimalt urval och synkronisering tillhandahåller vi mottagarston som sedan leasas av ägaren till embryot under dräktigheten. För att optimera chanserna till en lyckad embryotransfer tas med andra ord inga egna mottagarston från ägaren till donatorstoet emot, utan matchningen sker helt med tanke på största möjliga chans till lyckat utfall. Ägaren till embryot leasar mottagarstoet under dräktigheten, och ansvarar för uppstallning och skötsel fram till avvänjning av fölet. Vid intresse kan vi förmedla kontakt med verksamheter som kan inackordera stoet under dräktighet och fölning. Efter att fölet vants av lämnas stoet åter till stuteriet under februari- april efterföljande år

Hingstval Icons/plus Icons/minus

Valet av hingst påverkar självklart chansen till dräktighet. Vid val av hingst bör både stoets och hingstens fruktsamhet (fertilitet) tas i beaktande. För att maximera chanserna för ett äldre sto eller ett sto med lite sämre fertilitet gäller det att hingsten har mycket god fertilitet.

Eftersom betäckningen behöver synkroniseras noggrant med mottagarstona kan semin från utlandet innebära praktiska problem med tanke på frakt och helgdagar. Vi rekommenderar alla som vill använda importerad semin att i förväg fundera över alternativa hingstar stationerade i Sverige. Du är självklart välkommen att rådgöra med oss om hingstval för just ditt sto!

Då frusen sperma ger sämre chanser för dräktighet, genomför vi enbart embryotransfer efter inseminering av donatorstoet med färsk sperma från stuteriets hingstar eller via transporterad sperma.

Kostnader Icons/plus Icons/minus

Grundavgifterna för att påbörja en embryotransfer är ca 15 000 kr (uppstallning och behandlingar för donatorstoet och hingstavgifter tillkommer). Vid en lyckad embryotransfer tillkommer ca 25 000 kr för dräktighetsavgift och leasing av mottagarstoet. Uppstallning av mottagarstoet hos oss fram till 40 dygns konstaterad dräktighet ingår i priset. Vid 40 dygns dräktighet kan embryot försäkras. Kontakta oss vid intresse så skickar vi avtal och detaljerade prisuppgifter.

När du har tagit beslutet att påbörja embryotransfer, med de kostnader som det innebär, är vi måna om att optimera försöken. Vi vill gärna ha ett lyckat resultat, därför är vi noggranna med alla detaljer och har utformade avtal.

Utförande av embryotransfern Icons/plus Icons/minus

 1. Vid ett första besök undersöks donatorstoet gynekologiskt för att se var i brunsten hon befinner sig. Det underlättar om du under våren håller extra koll och antecknar datum för när stoet visar brunst. Ibland vill vi använda hormonet prostaglandin för att initiera brunst inför seminering av donatorstoet och för att kunna synkronisera donator och mottagare.
 2. När donatorstoet kommer i brunst insemineras hon som vanligt fram till ägglossning. Vid embryotransfer behöver man veta på dagen när ägglossningen skett, så stoet undersöks i regel varje dag under brunsten. Samtidigt följs ett eller flera mottagarston som synkroniseras så att de har ägglossning i samma fas som donatorstoet.
 3. Efter ägglossning skett är det bara att vänta och hålla tummarna. För att öka chanserna för dräktighet bör donatorstoet vila från träning och inte utsättas för stress eller stark värme.
 4. Sju till åtta dagar efter ägglossningen sker spolningen av livmodern (ofta kallat flush). Donatorstoet sederas och efter mycket noggrann rengöring förs en steril kateter in i livmodern som sköljs med steril lösning i flera omgångar. Vätskan filtreras genom ett särskilt filter och med hjälp av mikroskop letar man sedan efter ett embryo. Efter spolningen kan donatorstoet återgå till sitt vanliga arbete. I normalfallet gäller fyra dygns tävlingskarens efter spolning på grund av karenstiden för sederingen.
 5. Om ett embryo hittas tvättas det i särskild vätska för att spola bort celler från donatorstoet. Sedan överförs det till ett av mottagarstona.
 6. Ungefär en vecka efter embryotransfern undersöks mottagarstoet, om embryot har överlevt har det då växt så pass mycket att dräktigheten går att konstatera med ultraljud.
 7. Mottagarstoet stannar hos oss till 40 dygns konstaterad dräktighet, då en fosterförsäkring kan tecknas.

Liten ordlista

 • Donatorsto = det sto man tar tillvara ett embryo från, avkommans genetiska moder.
 • Mottagarsto = det sto som bär dräktigheten och föder fölet.
 • Flush = spolningen av livmodern då man med steril vätska spolar ut embryot från mottagaren.
 • Embryo = den tidiga dräktigheten ≤ 40 dygn, dvs. ett befruktat ägg som börjat dela sig.
 • Foster = efter 40 dygn kallas dräktigheten för foster.

Filmer

 • Blommor & Bin på seminstationen

  I den här filmen går vi igenom blommor och bin på seminstationen.

 • Stoets dräktighet

  I den här filmen visar vi hur stoets dräktighet går till.

Läs mer...

icon/story