LövstaStar - Ston

Det är önskvärt att ston med mycket goda meriter sätts i avel, antingen genom att de betäcks själv eller via embryotransfer. Målet är att medverka till att ytterligare förbättra svensk avel genom just denna satsning på stona.

Foto: Andreas Jonsson

Projektet LövstaStar syftar till att få hästägare som har ston med mycket goda meriter att sätta dem i avel antingen genom att betäcka stona själv eller via embryotransfer. De första fölen undan ston antagna till LövstaStar har haft stora framgångar på fölbedömningar runt om i landet och vi ser fram emot att se den första kullen på unghästtester i år.

Ansökan till 2022 års LövstaStar öppnar i februari-mars 2022.

Under 2021 välkomnas ägare till prestationsston mellan tre och fjorton år att ansöka till projektet LövstaStar.

Rabatten som erbjuds är generös; fri språngavgift och 50% på 70-/90-dygnsavgiften/levande föl-avgiften/avgiften vid dräktighet 20211001 (beroende på vilket betalningsalternativ hingsten ifråga har). Ägare till ston som antas i projektet kan välja en Sverigestationerad hingst ur Lövstas hingstprogram, Lövsta-ägd utlandsstationerad hingst eller några valbara av importhingstarna (se filtret på hingstsidan).

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Om du är säker på dina hingstval kan du ansöka redan nu. Om du vill invänta bruksprovet och se vilka hingstar som finns tillgängliga i LövstaStar efter bruksprovet ansöker du i slutet av vecka 10. Ansökan stänger 20 mars. Besked om antagning kommer därefter, men senast 3 april.

Ston födda 2018, som får diplom under sitt treårstest, ges möjlighet att söka efter respektive treårstest. Ägare till diplomston födda 2017 välkomnas att söka. Ston födda 2016 och tidigare tas ut efter senare meriter.

Hingstprogrammet för 2021 uppdateras löpande på hemsidan. Efter bruksprovet kommer årets hingstkatalog, med de senaste nyheterna på hingstfronten, att finnas tillgänglig.

Kriterier Icons/plus Icons/minus

Stoet ska vara mellan tre och fjorton år. Hon ska inneha prestationsklass *** (eller uppfylla de kriterierna) eller varit finalhäst i Scandinavian Open, Svenskt Avel och Sportchampionat eller Elmia Scandinavian Horse Show i respektive gren. Ansökan tas även emot från ägare till sto som antagits till projektet under tidigare år.

För diplomston födda 2018; maila in ansökan efter unghästtestet till nina@lovstastuteri.com

Ansökan Icons/plus Icons/minus

Ansökan öppnar i februari. Du får svar via mail efter att ansökningsdatum (20 mars) passerat, men senast 3 april. Ansökan behandlas endast om den skickas in via ansökningsformuläret, som du hittar här.

Viktigt är att du fyller i alternativen 1,2 och 3 för den hingst du önskar i första hand och så vidare. Vill du vänta till efter bruksprovet med att välja hingst, skickar du in din ansökan tidigast i vecka 10. Önskar du avelsråd, skriv det i kommentarerna – men kom ihåg att skriva vilka hingstar du funderar på!

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Erbjudandet gäller även ston vars ägare inte har ansökt om prestationsklass men uppnår respektive kriterier. Kriterierna vad gäller visad på unghästtest/exteriörbedömning ska vara uppfyllda innan fölet registreras.

Erbjudandet gäller ett begränsat antal ston. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten till urval och begränsning av stoantalet. Lövsta Stuteri reserverar sig för eventuella skriv- och tryckfel.

För mer information, kontakta: Nina Känsälä, tel: 0760-12 11 12, e-post: nina@lovstastuteri.com

Frågor och Svar Icons/plus Icons/minus

  • Vad är språngavgift?

Språngavgiften är en startavgift som betalas innan stoet semineras första gången (gäller för tre brunster).

  • Vad är en 90-dygnsavgift?

Avgiften som betalas när stoet är dräktigt på 90 dygn.

  • Vilka hingstar är stationerade i Sverige?

hemsidan finns det en svensk flagga efter hingstens namn.

  • Vilka hingstar är Lövsta-ägda och utlandsstationerade?

Svaret uppdateras efter bruksprovet 2020.

  • Vad är prestationsklass?

Läs här.

  • Vad gäller i unghästchampionaten?

Final, inte semifinal, gäller.

  • Varför dröjer det innan jag får svar på min ansökan?

Det tar lite tid att gå igenom alla ansökningar och så småningom fördela stona på hingstarna, i de fall någon hingst/några hingstar får ett stort antal ansökningar. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.

  • Varför ska jag ange en eller två alternativa hingstar?

Det är ingen fördel att bara skriva en hingst på ansökan, det är inte ”lättare att få sitt förstahands val” då. I de fall flera hingstar får många ansökningar blir ston med endast en angiven hingst på ansökan ”sist i kön” till sitt eventuella andra- eller tredjehands val. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.

Läs mer...

icon/story