sv / en

Allmänna villkor

Här hittar du våra allmänna villkor. Har du några frågor gällande våra villkor är du välkommen att höra av dig till oss på semin@lovstastuteri.com

Beställning av sperma Icons/plus Icons/minus

Stoägaren[1] anmäler sitt sto, väljer hingst samt beställer sperma genom SWB:s digitala betäckningssystem Språngrulla; www.sprangrulla.se, funktionen ”beställ semin” under respektive hingst på https://www.lovstastuteri.com/... eller via e-post till florian@lovstastuteri.com. Beställning av sperma från hingstar som finns tillgängliga genom så kallad ”ett-sto-licens” ska alltid göras via e-post till florian@lovstastuteri.com.

Efter beställning sköts all kontakt gällande insemineringen mellan stoägarens seminstation, det vill säga mottagarstationen, och Lövsta Seminstation.

På Lövsta Stuteris hemsida, www.lovstastuteri.com, och/eller www.sprangrulla.se finns villkor för de hingstar som ingår i hingstprogrammet. Utländska hingsthållare har egna villkor för sina hingstar. Länk finns under respektive hingst på www.lovstastuteri.com/hingstar/. Stoägaren ansvarar för att skaffa sig information om de villkor som gäller för respektive hingst.

Hingstarna stationerade i Sverige finns tillgängliga för beställning från och med den 5 april till och med den 27 augusti 2021. Lövsta Seminstation tar emot ston från och med den 19 april till och med den 27 augusti 2021. En del hingstar avslutar sin säsong tidigare, information finns under respektive hingst på www.sprangrulla.se. Kontakta Lövsta Seminstation vid frågor.

Vid speciella/oförutsedda omständigheter (sjukdom, tävling eller liknande) kan hingst/hingstar i hingstprogrammet vara icke tillgängliga under betäckningssäsongen. Lövsta Seminstation förbehåller sig rätten att under dessa omständigheter, i mån av tillgång, tillhandahålla fryst sperma. Stoägaren uppmärksammas på att priset kan ändras vid byte från färsk till fryst sperma från samma hingst, prisinformation finns på www.lovstastuteri.com/seminstation/hingstar/ under respektive hingst. Kan fryst sperma inte tillhandahållas har stoägaren möjlighet att byta till sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Seminstation. Väljer stoägaren att använda en annan hingst från samma hingsthållare debiteras enbart hingstavgift för den hingst som använts. Väljer stoägaren att byta hingst inom programmet, men med en annan hingsthållare, kan avgifter tillkomma.

Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Ston som påbörjat inseminering prioriteras leverans. Hingsthållare har rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning eller i eget hemland.

Stoägaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet är korrekta. Lövsta Seminstation har rätt att neka leverans av sperma om korrekta uppgifter saknas eller är bristande.

Den beställda sperman får endast användas till i beställningen angivet sto. En (1) språngavgift gäller för totalt tre brunster. Språngavgiften faktureras direkt vid första spermabeställningen. Språngavgiften ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte. Efter tre brunster kan stoägaren kostnadsfritt byta hingst om Lövsta Seminstation kontaktas för ett medgivande före beställning av sperma. Om bytet sker utan skriftligt medgivande faktureras en ny språngavgift.

Beställning av sperma från hingstar stationerade i Sverige sker helgfri måndag, onsdag och fredag senast kl. 11.00. Beställning av sperma till ston stationerade utanför Sverige sker helgfri torsdag senast kl. 9.00.

Beställning av fryst sperma (FAI) Icons/plus Icons/minus

Beställning av fryst sperma ska ske med två till fem dagars varsel beroende på val av hingst. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. Vid beställning av fryst sperma från utlandet tillkommer fraktkostnad. Om seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 78 timmar. Vid sen återlämning tillkommer en förseningsavgift om 100 SEK/dag.


Beställning av sperma från utlandet Icons/plus Icons/minus

Observera att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska samt att hingstavgifter ej återbetalas. Seminsäsongen i Tyskland avslutas den 13 augusti 2021 och seminsäsongen i Danmark (Blue Hors) avslutas den 13 augusti 2021.

Är stoet inte dräktigt vid den utländska säsongens slut kan Lövsta Seminstation – i mån av tillgång – erbjuda fryst sperma. Stoägaren uppmärksammas på att priset kan ändras vid byte från färsk till fryst sperma från samma hingst, prisinformation finns på www.lovstastuteri.com/hingstar/ under respektive hingst. Fraktkostnad tillkommer. Kan fryst sperma inte erbjudas har stoägaren möjlighet att välja sperma från en annan hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Seminstation. Vid byte av hingst kan avgifter tillkomma.

Beställning av sperma från utlandet från alla länder, utom Danmark, sker helgfri måndag – torsdag senast kl. 9.00. Observera att utländska helgdagar kan variera i förhållande till svenska.

Beställning av sperma från hingstar stationerade i Danmark sker helgfri måndag, onsdag och fredag senast kl. 9.00.

Leverans av beställd sperma Icons/plus Icons/minus

Det kan vara möjligt att få leverans av sperma samma dag som beställning sker. Detta är dock beroende av var i landet mottagarstationen är belägen. Fraktkostnaden varierar, fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnad debiteras per skick (leverans).

För de hingstar som finns tillgängliga via skick tillkommer transportkostnad, detta gäller även för ston stationerade på Lövsta Seminstation. Stoägaren betalar alla fraktkostnader.

Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag;

  • Mats Hästtransport
  • Jetpak
  • Linklog (DHL och UPS)
  • TNT

Väljer stoägaren att anlita annat transportföretag ansvarar stoägaren till fullo för allt som rör leveransen av sperma.

För de fall leverans av sperma kommer bort eller skadas under transport ansvarar mottagarstationen för att informera Lövsta Seminstation om detta samma dag. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuell skada på sperma under transport eller vid hantering. Lövsta Seminstation friskriver sig från ansvar för eventuella uppkomna förluster eller kostnader på grund av otillgänglig eller försenad sperma, inklusive men inte begränsad till veterinär-, leverans- eller transportkostnader.

Dräktighet Icons/plus Icons/minus

I de fall stoägaren ska betala avgift vid dräktighet på 70 eller 90 dygn (se under villkor för respektive hingst) ansvarar stoägaren för att meddela Lövsta Seminstation för det fall stoet inte är dräktigt efter 70 respektive 90 dygn för att bli befriad från betalning. Lövsta Seminstation ska meddelas senast den 70:e respektive 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten. Informationen ska lämnas genom meddelande via www.sprangrulla.se. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport från mottagarstationen. För det fall rapporten uteblir eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 70 respektive 90 dygn.

För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt efter två insemineringar har stoägaren möjlighet att byta hingst inom hingstprogrammet efter överenskommelse med Lövsta Seminstation. Stoägaren har dock inte möjlighet att byta till hingstarna Cornet Obolensky, Comme il Faut, Chilli Willi eller Blue Hors Zack. Språngavgiften är densamma för samtliga valbara hingstar inom programmet.

För det fall stoet är dräktigt med tvillingar debiteras stoägaren avgift för 70- respektive 90-dagars dräktighet per konstaterat levande föl.

Levande föl-avgift Icons/plus Icons/minus

Stoägaren har i vissa fall möjlighet att, istället för språngavgift samt avgift vid 70-/90-dygns dräktighet, erlägga en avgift vid levande föl, så kallad ”levande föl-avgift”.

Stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Seminstation att levande föl-avgift valts genom e-post till florian@lovstastuteri.com, före första inseminering. För ston som inte är registrerade detta datum gäller språngavgift samt avgift vid 70/90-dygns dräktighet. Det är möjligt för stoägaren att ändra villkor på www.sprangrulla.se fram till första inseminering.

För hingstar tillgängliga enligt ett sto-licens gäller följande; stoägaren ansvarar för att meddela Lövsta Seminstation att levande föl-avgift valts genom meddelande per e-post till florian@lovstastuteri.com före första inseminering.

Vid uteblivet meddelande debiteras stoägaren 70-/90-dygns avgift.

Lövsta Seminstation fakturerar stoägaren för den levande föl-avgiften. För sto som betäckts under avelssäsongen 2020 skickas faktura senast den 30 april 2021.

Levande föl-avgift debiteras för levande fött föl. Som levande föl anses föl som lever i minst 48 timmar och som är försäkringsbart. Är fölet dödfött, ej försäkringsbart eller avlider innan det uppnått 48 timmars ålder befrias stoägaren från levande föl-avgiften. Betalningsbefrielse förutsätter att veterinärintyg är Lövsta Seminstation tillhanda inom 48 timmar från födseln. Detsamma gäller om stoet resorberar eller kastar sitt föl. Veterinärintyg ska då vara Lövsta Seminstation till handa senast 48 timmar efter fölets död. Intyget skickas per e-post till semin@lovstastuteri.com. Underlåter stoägaren att skicka in veterinärintyg eller inkommer veterinärintyget för sent debiteras levande föl-avgiften.

För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt ska ett veterinärintyg skickas per e-post till

semin@lovstastuteri.com. Underlåter stoägaren att skicka in veterinärintyg eller inkommer veterinärintyget för sent debiteras levande föl-avgiften.

För det fall det veterinär vid undersökning konstaterar att stoet inte är dräktigt ska ett veterinärintyg skickas per e-post till semin@lovstastuteri.com.

Underlåter stoägaren att skicka in veterinärintyg eller inkommer veterinärintyget för sent debiteras den levande föl-avgiften.

Är stoet dräktigt med tvillingar debiteras stoägaren levande föl-avgift per konstaterat levande föl enligt ovan.

Särskilt om Embryotransfer (ET) / Intracytioplasmic Sperm Injection (ICSI) Icons/plus Icons/minus

Stoägaren ansvarar för att Lövsta Seminstation informeras om att beställd sperma ska användas för ET/ICSI. Stoägaren har inte rätt att använda sperma som en del av ET eller ICSI utan uttryckligt medgivande från berörd hingsthållare. Stoägaren uppmärksammas på att denne är skyldig att följa varje enskild hingsthållares specifika villkor gällande ET/ICSI.

Särskilt ET-kontrakt ska upprättas mellan stoägaren och Lövsta Seminstation. För hingstar stationerade i Sverige samt Lövsta-ägda hingstar stationerade i utlandet gäller två 70-/90-dygnsavgifter alternativt levande föl-avgifter vid två embryon.

För det fall två embryon spolas ut vid embryotransfer (ET), gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till stoägaren att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Lövsta Seminstation debiterar stoägaren per spolat embryo.


Registreringshandlingar Icons/plus Icons/minus

Fölets registreringshandlingar finns tillgängliga för stoägaren först när alla avgifter är betalda. Lövsta Seminstation äger rätt att kvarhålla samtliga handlingar hänförliga till betäckningen till dess att alla avgifter samt eventuella kostnader för veterinär, uppstallning med mera till fullo erlagts. Stoägaren accepterar detta genom att påbörja semineringarna.


Fakturering och betalning Icons/plus Icons/minus

För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor. För företag gäller 30 dagars betalningsvillkor. Invändningar mot fakturan ska ske inom betalningsfristen. Stoägaren har inte möjlighet att framställa invändning mot fakturan efter förfallodatum. Alla frågor gällande fakturor och eventuella invändningar ska skickas tilll semin@lovstastuteri.com.

Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av stoägaren.

Språngavgiften ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte.

Kostnaden för samtliga hingstar i hingstprogrammet faktureras i SEK av Lövsta Seminstation.

Moms tillkommer på alla kostnader.

För ston stationerade utanför Sverige ska hela avgiften erläggas före den första beställningen av sperma.

Eventuella klagomål från stoägaren ska framföras före första seminering. Efter seminering äger Lövsta Seminstation samt i förekommande fall den aktuella hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella.

För det fall stoägare använder Lövsta Seminstations licens på www.sprangrulla.se utan att ha beställt sperman från Lövsta Seminstation har Lövsta Seminstation rätt att debitera stoägaren 1 100 kr + moms för varje användning.

Erbjudanden och rabatter Icons/plus Icons/minus

Eventuell rabatt ges endast i anslutning till hingstvisningar anordnade av Lövsta Stuteri. För att erhålla rabatt ska stoägaren fylla i anvisad blankett eller skicka beställning via e-post till semin@lovstastuteri.com enligt information på www.lovstastuteri.com. Stoägaren kan göra ett hingstval per sto. Är blanketten inte korrekt ifylld eller uppgifter i e-post bristfälliga lämnas ingen rabatt. Det är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst. Stoägaren ska alltid ta kontakt med Lövsta Seminstation via e-post till semin@lovstastuteri.com för att få information om möjligheten att byta hingst inom hingstprogrammet.

Rabatt på ett sto-licens gäller inte språngavgiften utan endast på 70- eller 90-dygnsavgiften alternativt levande föl-avgiften.


Information från Lövsta Seminstation och övriga hingsthållare Icons/plus Icons/minus

Stoägaren ansvarar för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd Lövsta Seminstation tillhandahållit samt villkor på www.sprangrulla.se. Lövsta Seminstation frånsäger sig ansvar för eventuella tryckfel.

Stoägaren ansvarar även för att han/hon har läst och förstått all muntlig och skriftlig information och råd som övriga hingsthållare tillhandahållit.

Stoägaren ska hålla Lövsta Seminstation och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter skadeslösa mot eventuella krav från tredje part som uppstår till följd av, eller relaterat till, stoägarens brott mot Lövsta Seminstations eller hingsthållares villkor.

Force majeure Icons/plus Icons/minus

Lövsta Seminstation frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot stoägaren i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse.

Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut, pandemi eller annan omständighet utanför Lövsta Seminstations kontroll och vars menliga inverkan Lövsta Seminstation inte rimligen kunnat undanröja.

För det fall Lövsta Seminstation under avelssäsongen 2021 förhindras att fullgöra sina skyldigheter till följd av Covid-virus, EHV-virus eller liknande virusutbrott, erbjuder Lövsta Seminstation stoägare som betalt in språngavgift utan att stoet blivit dräktigt att ha eventuell inbetald avgift innestående till avelssäsongen 2022.

Bestämmelses ogiltighet Icons/plus Icons/minus

Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i avtal mellan stoägaren och Lövsta Seminstation eller i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska den anses modifierad i den minsta grad som krävs för att göra det giltigt, lagligt och verkställbart. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Alla ändringar eller borttagningar av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av avtalet eller dessa allmänna villkor.

Dataskydd Icons/plus Icons/minus

Stoägaren samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lövsta Seminstations åtaganden. Stoägaren ger sitt uttryckliga samtycke till Lövsta Seminstation att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.

Fullständiga villkor Icons/plus Icons/minus

Dessa villkor gäller och ingår i avtalet mellan stoägaren och Lövsta Seminstation och får endast ändras eller ersättas av ett skriftligt avtal mellan stoägaren och Lövsta Seminstation där parterna uttryckligen är överens om ändringen. Dessa villkor utesluter tillämpning av motsatt sedvänja eller branschpraxis.

Utomstående hingsthållare har egna villkor som stoägaren i förekommande fall är bunden av utan att de införlivats i dessa villkor.

Tillämplig lag och behörig domstol Icons/plus Icons/minus

Tvister som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan stoägaren och Lövsta Seminstation ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

[1] Kunden; i regel stoägaren och/eller uppfödaren

Läs mer..

icon/story