sv / en

Vårt hållbarhetsarbete

I flera decennier har hållbarhetsarbetet varit en naturlig del för familjen Ax:son Johnsons företagande och därför var det en självklarhet att miljöcertifiera Lövsta Stuteri.

Efter ett gediget arbete där vi genomlyste hela verksamheten blev Lövsta Stuteri som första stuteri och träningsanläggning i världen miljöcertifierade enligt ISO-standarden 14001 år 2011. Att verksamheten är miljöcertifierad innebär att det formar allt vi gör i verksamheten.

Vi jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan, nedan följer är ett urval av alla våra hållbarhetsinitiativ.

  • Vi tar hand om vår gödsel och använder det som jordförbättringsmedel på våra åkrar.
  • Vi ställer krav på våra leverantörer att de har ett aktivt miljöarbete och försöker i möjligaste mån att samordna transporter till och från gårdarna för att minska koldioxidutsläppen.
  • Lövsta Future Challenge klimatkompenserar för deltagarnas resor i både hoppning och dressyr. I dressyren klimatkompenserar vi även för domarnas resor.
  • Sedan 2016 har Lövsta Future Challenge delat ut ett årligt hållbarhetspris som ett led i hållbarhetsarbetet. Syftet med priset är att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäringen och ridsport.
  • Våra anläggningar använder sig av klimatsmart bergvärme vilket kraftigt har minskat vår elförbrukning.
  • Vi har som mål att vår fordons- och redskapspark vara 75% fossilfri år 2025.
  • Under 2017 utlyste Lövsta Future Challenge tillsammans med Got Event och Svenska Ridsportförbundet, en designtävling för att ta fram ett klimatsmart hinder. Hindret har sedan dess använts varje år under Gothenburg Horse Show i Scandinavium.
  • Varje år arrangeras en intern tävling där Lövstas medarbetare får komma med förslag om hur Lövsta Stuteri kan arbeta för att utveckla och förbättra sitt miljöarbete. De mest relevanta förslagen implementeras i verksamheten.
  • Under 2019 invigdes den nya lösdriften på Lövsta Seminstation. Solceller har byggts in i takpanelerna på byggnaden, energin som solcellerna genererar fördelas ut i verksamheten på seminstationen.

Vår ambition är att alltid sprida kunskap och inspirera andra till att jobba mer klimatsmart och ta steget mot en mer hållbar hästhållning.

Save the earth, it's the only planet with horses!

Läs mer...

icon/story