Högt älskade hästar

Under den månghundraåriga lönnen ligger stenar placerade, på vintern lätt snötäckta, på sommaren omgivna av blommor. Namn finns inristade på stenarna; Cairo, Dover, Cosmo… Men också Lisa, Rocky, Skyndan och Flingan. Stenarna symboliserar de djur som har varit mina nära vänner, hundar och hästar som jag minns alldeles särskilt som följeslagare och vägvisare, utmanare och tröstare. Vi har levt ihop och präglat varandras liv. Här följer några rader om de hästar som har betytt särskilt mycket…

Crimson

*2005 |

Läs mer

Veron

*2002 |

Läs mer

Ziregina

*2004 |

Läs mer

Dover

Marduk - Colombian Friend xx *1991 |

Läs mer

Weltman 975

Weltruhm - Ecuador xx *1995 |

Läs mer

Rambourje

Blue Hors Romancier - Aleksander *1997 |

Läs mer

Cosmopolitan

Contender - Sabatini xx *1996 |

Läs mer

Cairo

Chopstick - Locarno *1990 |

Läs mer

Nobel

Napoleon - Strauss *1993 |

Läs mer