Praktiskt miljöarbete

Vår ISO 14001-certifiering gör att vi ständigt måste arbeta för att försöka förbättra vår miljöprestanda. Varje år uppdaterar vi våra miljömål, som både är mål på längre och kortare sikt.

Övergripande mål: 

Vårt övergripande mål är att vi ska vara ett internationellt föredöme för hur man på ett hållbart sätt kan driva sin hästverksamhet.

Vi vill sprida kunskap och inspirera, detta gör vi bland annat via hashtagen #lovstasmart där vi delar med oss av tips och idéer som vi gör själva eller ser andra göra.

Hittills har vi uppfyllt följande miljömål:

Vi klimatkompenserar våra flygresor via zeromission.se samt flygreenfund.se

Vi har utrett möjligheten till fosforfällor på vattendrag ut från Stjärnborg för att minska fosforläckage från gödseln i hagarna. Tack vare tillräckligt breda diken minskas vattenflödet och fosforn hindras att rinna vidare ut i större vatten.

I vår hingstkatalog finns det varje år med information om vårt miljöarbete, för att både inspirera och sprida kunskap.

Tillsammans med företaget som sköter om vår skog har vi tagit fram en handlingsplan för att skydda och utveckla den biologiska mångfalden i
våra marker. Vi har även faunadepåer, för ökad biologisk mångfald.

Vi ställer krav på våra leverantörer att de har ett aktivt miljöarbete och försöker i största möjliga mån att samordna transporter till och från gårdarna.

Tillsammans med GotEvent, Svenska Ridsportförbundet och Det naturliga steget tog vi i projektet Lövsta Future Challenge fram minirapporten Hästen som planetskötare, som presenterades på ett seminarium i samband med Hästföretagarforum på EuroHorse 2016.

Vi byter successivt ut vår maskinpark mot eldrivna maskiner och fordon där så är möjligt. Detta för att reducera både bränsleåtgång och buller.

Vi arbetar ständigt med källsortering av vårt avfall och vi ser bland annat till att våra hästskor återvinns i Sverige och inte skeppas utomlands.

Vi har installerat klimatsmart bergvärme på våra anläggningar och kraftigt fått ner energiförbrukningen.

Belysning på gårdarna byts successivt över till energisnål LED-belysning.