Jörgen Karbin

Jörgen kommer från Degerfors i Värmland där han fortfarande bor med sin familj. Han arbetar sedan augusti 1996 på Lövsta Gård med allt vad som behövs i form av underhåll. Det är Jörgen som plogar, harvar, snickrar, målar och styr arbetet på så väl Lövsta som Stjärnborg. Jörgen finns på plats måndag till torsdag.
– Här finns en vacker omgivning med bra arbetskamrater. Dessutom är ingen dag den andra lik! Jag gillar verkligen mitt jobb!
Du når Jörgen på jorgen@lovstastuteri.com.