”Talang mot Tokyo”

Vad har Karmel van de Watering, Crusader Ice och Cayenne de Clarence gemensamt, mer än att de ingår i Lövstas hingstprogram?

Svenska Ridsportförbundet har i dagarna presenterat ”Svensk Hoppsport 2025”, ett utvecklingsprogram för fem- till åttaåriga hästar. Ett av målen är att utveckla hästar till OS i Tokyo. Projektansvariga Ann Catrin Carlsson, resursperson i landslagsteamet i hoppning, poängterar att det är viktigt att hitta, behålla och utveckla svenska hästar som kan bli framtida mästerskapshästar

Åtta ekipage per åldersgrupp är kvalificerade efter resultat 2016/2017, övriga ekipage är uttagna av grenledningen. Bland de utvalda återfinns;

Jens Fredricson/Cayenne de Clarence 1352,  Jens Fredricson/Karmel van de Watering 1332, Stephanie Holmén/Crusader Ice 1357 och Karin Martinsen/Järta (e. Heartbeat 1334). Dessutom är två systrar (undan samma mamma) till Crusader Ice uttagna.