Miljö

Lövsta Gårds policy för hållbar utveckling

Lövsta Gård i Eds Socken, Upplands Väsby, har mycket gamla anor som boplats, säteri och jordbruksfastighet. Platsen och husen nämns i skrifter redan från 1500-talet. Detta historiska perspektiv förpliktigar vad gäller omsorg och omtanke om naturen, den brukade jorden, vattnet och växtligheten.

På det moderna Lövsta bedrivs en omfattande stuteri- och dressyrverksamhet, en trädgårdsodling med fruktträd, blommor, grönsaker och park samt byggnadsvård av både äldre (från 1600-tal och framåt) och nyare byggnader. Här bor drygt 20 bofasta året runt. 10-15 personer har sin dagliga arbetsplats på gården.

Att bedriva ett systematiskt arbete för hållbar utveckling över tiden är en självklarhet för oss på Lövsta. För att nå detta har vi utvecklat en policy och plan för hållbar utveckling. Vi bygger vår handlingsplan för hållbar utveckling kring 5 E:n.

1. Ekologi

Vi åtar oss att löpande uppfylla lagkrav steg för steg över tiden minska vår negativa miljöpåverkan på mark, växtlighet, luft och vatten. Vi värnar om den biologiska mångfalden. Ett steg är att ISO- certifiera (14001) Lövsta under år 2011.

2. Ekonomi

I Lövstas verksamhet skall vi alltid ha ett ekonomiskt förhållningssätt. Huvudarbetet mot hållbar utveckling lägger vi på besparingar och minskad användning av ändliga resurser. Vi arbetar enkelt hellre än komplicerat, direkt hellre än indirekt. Vardagsarbetet är fokus. Vi ifrågasätter priser och söker alternativ.

3. Empati

Empati betyder att vi känner och visar respekt för varandra, för våra djur och för naturen. För att förverkliga detta krävs en övertygelse och ett engagemang från samtliga medarbetare och Lövstabor. Vi arbetar därför med kommunikation, utbildning och en långsiktig kunskapsuppbyggnad – för samsyn och gemenskap.

4. Etik

Att förstå att naturens resurser är ändliga, att människors agerande och verksamheter lämnar fotspår för all framtid och att kommande generationer har rätt att hålla oss ansvariga är för oss ett etiskt förhållningssätt. Vi försöker välja hållbarheten som rättesnöre.

5. Estetik

På Lövsta tror vi att det vackra i gestaltningen av den fysiska miljön leder till en långsiktig, hållbar utveckling. Vi värnar om den klassiska och historiska traditionen på platsen medan vi moderniserar med god funktionalitet och praktiska lösningar samt förnyar form, material, färg och uttryck i byggnader och anläggningar.

*Peter Sylwan, P-O Ingmarsson, Kjell Peterson