LövstaStar – LVST

Sandra Dahlin och Ichi, vinnare av Lövsta Future Challenge Dressyr Unga hästar 2017. Ichi betäcktes samma år med Van Vivaldi. Fölet bars fram av ett mottagarsto. Foto: Bo Bennergård

 

Prestationsston välkomnas till LövstaStar 2020

Projektet LövstaStar syftar till att få hästägare som har ston med mycket goda meriter att sätta dem i avel antingen genom att betäcka stona själv eller via embryotransfer. De första fölen undan ston antagna till LövstaStar föddes 2018 och hade stora framgångar på fölbedömningar runt om i landet. Både den första och andra årskullen har infriat alla förväntningar.

Under 2020 välkomnas ägare till prestationsston mellan tre och fjorton år att ansöka till projektet LövstaStar.

Rabatten som erbjuds är generös; fri språngavgift och 50% på 70-/90-dygnsavgiften/levande föl-avgiften/avgiften vid dräktighet 20201001 (beroende på vilket betalningsalternativ hingsten ifråga har). Ägare till ston som antas i projektet kan välja en Sverigestationerad hingst ur Lövstas hingstprogram och Lövsta-ägd utlandsstationerad hingst – eller, se nyheten nedan!

Nyhet för 2020 är att våra samarbetspartners Blue Hors och GFE går in i projektet! De anser det vara högintressant och mycket viktigt att få in prestationsston i aveln. Hingstar från Blue Hors respektive GFE som ingår i LövstaStar 2020 är Blue Hors Kingston, Untouchable, Amand du Chateau, Consul de la Vie och Vleut.

Hingstar som är valbara (utöver ovanstående):

Benefit

Benetton Dream FRH 1301

Bon Coeur 1389

Cabachon 1216

Dom Perignon 1408

El Barone 111

Enelzkey SR 1409

Flambeau 1313

Fortnite 1411

Ironman H 1351

Heartbeat 1334

Kane 1392

Karmel van de Watering 1332

Sankt Erik II 1265

Uncanto di Villagana 1290

Van Vivaldi 1286

Ston födda 2017, som får diplom under sitt treårstest, ges möjlighet att söka efter respektive treårstest. Ägare till diplomston födda 2016 välkomnas att söka. Ston födda 2015 och tidigare tas ut efter senare meriter.

Hingstprogrammet för 2020 uppdateras löpande på hemsidan. Efter bruksprovet kommer årets hingstkatalog, med de senaste nyheterna på hingstfronten, att finnas tillgänglig.

Kriterier
Stoet ska vara mellan tre och fjorton år. Hon ska inneha prestationsklass *** (eller uppfylla de kriterierna) eller varit finalhäst i Scandinavian Open, Svenskt Avel och Sportchampionat eller Elmia Scandinavian Horse Show i respektive gren. Ansökan tas även emot från ägare till sto som antagits till projektet under tidigare år.

För diplomston födda 2017; maila in ansökan efter unghästtestet till nina@lovstastuteri.com

Ansök senast 20 mars. Du får svar via mail efter att ansökningsdatum (20 mars) passerat, men senast 3 april. Ansökan behandlas endast om den skickas in via ansökningsformuläret, som du hittar här.

Viktigt är att du fyller i alternativen 1,2 och 3 för den hingst du önskar i första hand och så vidare. Vill du vänta till efter bruksprovet med att välja hingst, skickar du in din ansökan tidigast i vecka 10. Önskar du avelsråd, skriv det i kommentarerna – men kom ihåg att skriva vilka hingstar du funderar på!

Ägaren till avkomman som föds förbinder sig till att lägga till LVST (en förkortning av LövstaStar) efter avkommans namn (som ett suffix).

Erbjudandet gäller även ston vars ägare inte har ansökt om prestationsklass men uppnår respektive kriterier. Kriterierna vad gäller visad på unghästtest/exteriörbedömning ska vara uppfyllda innan fölet registreras.

Erbjudandet gäller ett begränsat antal ston. Lövsta Stuteri förbehåller sig rätten till urval och begränsning av stoantalet. Lövsta Stuteri reserverar sig för eventuella skriv- och tryckfel.

För mer information, kontakta: Malin Cohlin, tel: 0760-12 11 12, epost: nina@lovstastuteri.com

 

Q&A

Vad är språngavgift?

Språngavgiften är en startavgift som betalas innan stoet semineras första gången (gäller för tre brunster).

Vad är en 90-dygnsavgift?

Avgiften som betalas när stoet är dräktigt på 90 dygn.

Vilka hingstar är stationerade i Sverige?

hemsidan finns det en svensk flagga efter hingstens namn.

Vilka hingstar är Lövsta-ägda och utlandsstationerade?

Svaret uppdateras efter bruksprovet 2020.

Vad är prestationsklass?

Läs här

Vad gäller i unghästchampionaten?

Final, inte semifinal, gäller.

Varför dröjer det innan jag får svar på min ansökan?

Det tar lite tid att gå igenom alla ansökningar och så småningom fördela stona på hingstarna, i de fall någon hingst/några hingstar får ett stort antal ansökningar. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.

Varför ska jag ange en eller två alternativa hingstar?

Det är ingen fördel att bara skriva en hingst på ansökan, det är inte ”lättare att få sitt förstahands val” då. I de fall flera hingstar får många ansökningar blir ston med endast en angiven hingst på ansökan ”sist i kön” till sitt eventuella andra- eller tredjehands val. Vi försöker i första hand att tillmötesgå de antagna stoägarnas förstahands val, men försöker samtidigt få till en viss spridning över hingstarna för att minska trycket på någon hingst som visar sig bli riktigt populär.