Hingstvisningen 8/4 2018 i bilder

Hingstvisningen på Lövsta Seminstation besöktes av cirka 750 besökare, som fick höra speakern Karl-Henrik Heimdahl berätta om hingstarna. Ryttarna berättade med glädje om sina hingstar, det syntes att det var lätt för ryttarna att dela med sig av de superlativ de hade om sina hingstar. Ridglädjen lyste lång väg!