Plot Blue 95360

Plot Blue hade en mycket framgångsrik karriär med Marcus Ehning i sadeln. Tillsammans vann de World Cup-finalen 2010 och fortsatte under 2011 och 2012 att ha stora framgångar i CSI5* tävlingar. De blev efter de två fantastiska tävlingsåren uttagna till OS 2012 och hade där två felfria rundor i de två första rundorna. Ekipaget kom totalt på en tolfte plats.

Fadern Mr Blue tävlade internationellt under Bert Romp, Elise Haas och Katie Monahan Prudent. Flertalet avkommor till Mr Blue har tävlat svår internationell hoppning, exempelvis Savanna B, Okometa, Parmala Douche, Santana B, Sunday B ochTrue Blue B.

Plot Blue kommer ur en mycket förärvningssäker stam, uppfödd av familjen Burgers i Moergestel, Holland. Modern Ilotte är även mamma till Okland (Grand Prix hoppning) och Nilotte (140-hoppning).

Läs mer om Plot Blue:

http://www.beligneuxleharas.com/p/plotblue/

Film på Plot Blue:

Avkommor till Plot Blue: