Athletica

Athletica (e. Ironman H) är ett socialt, välhanterat stoföl med mycket trevligt temperament. Hon är född 1/4-2018.
Athletica är u. Apriori (Don Primero-Londonderry), som är ett ***selektionssto med gångartsdiplom och nu uttaget till LövstaStar.
Athletica säljs verkad, vaccinerad, med pass och BT-anslutning.

Välkommen,
för mer info och visning
kontakta Marie Olovsdotter 070-281 58 29