Press

Pressfrågor?

Är du journalist och har frågor eller behöver bilder är du välkommen att kontakta någon av följande personer:

Verksamhetschef  Ulrika Almquist
ulrika@lovstastuteri.com
070-983 49 00

Kommunikationsansvarig Linnea Källgren
linnea.kallgren@lovstastuteri.com
073-075 27 17

För frågor gällande Lövsta Future Challenge:

Emelie Broman Tegelberg
emelie@lovstastuteri.com
070-876 58 84