Press

Pressfrågor?

Är du journalist och har frågor eller behöver bilder är du välkommen att kontakta någon av följande personer:

För övergripande frågor gällande Lövsta Stuteri:

Verksamhetschef  Ulrika Almquist
ulrika@lovstastuteri.com
070-983 49 00

För frågor gällande Lövsta Seminstation:

Nina Känsälä
nina@lovstastuteri.com

För frågor gällande Lövsta Future Challenge:

Emelie Broman Tegelberg
emelie@lovstastuteri.com
070-876 58 84