Kiviuq

Kiviuq är Lövstas egen uppfödning och har fått sitt namn efter en hjältefigur i Inuiternas mytologi. Han är efter Hesslegårds Rubin – Dionysos, en stam som borgar för hög ridbarhet och ett gott temperament. Kiviuq är också en väldigt snäll och okomplicerad häst vars främsta styrka är hans tre utmärkta gångarter. Han har gjort väldigt jämna uppvisningar i de starter han gjort hittills och han gick också Breeders som fyraåring. Kiviuq rids och tävlas av Linnea Dahlberg.