Kontakt

För frågor om betäckningar, hingstval etc:
Lövsta Seminstation, Stjärnborgs Gård, Stjärnborgsvägen 1
194 92 Upplands Väsby
semin@lovstastuteri.com
Tel. 076 012 11 12

Lövsta Stuteri
194 91 Upplands Väsby
För allmänna frågor, kontakta:
emma.rost@lovstastuteri.com
Tel. 0707 29 84 40

Tinne Vilhelmson Silfvén, Stuterichef
tinne@lovstastuteri.com
Tel. 070 577 16 51

Malin Cohlin, Seminstationschef
malin@lovstastuteri.com
Tel. 076 012 11 12

Florian Darcourt, Hingstansvarig
florian@lovstastuteri.com
Tel. 076 012 11 12

Emma Rost, Kommunikationsansvarig
emma.rost@lovstastuteri.com
Tel. 070 7298440

Susanne de Jounge, Administrativa frågor
susanne@lovstastuteri.com
Tel. 070 639 34 03

Katarina Rickman, Trädgårdsmästare
katarina@lovstastuteri.com
Tel. 070 814 33 14

Ilona C. Eismann, Miljö- & Praktikantfrågor (tävlingsstallet).
ilona@lovstastuteri.com
Tel. 070 421 82 04

Amanda Axtelius, Praktikantfrågor (seminstationen/unghästanläggningen) amanda@lovstastuteri.com
Tel. 070 882 46 31