Höjda avelsvärdebokstäver

7 februari 2020

Van Vivaldi 1286 och Benetton Dream FRH 1301 har fått sina avelsvärdebokstäver höjda till A. I början av varje år går avelsnämnden i SWB (Swedish Warmblood Association) igenom förärvningen för alla hingstar som verkar och verkat i SWB-aveln. De hingstar som visat förärvning över genomsnittet belönas med höjd avelsvärdebokstav. Besluten grundas på hur hingsten förärvt sig i SWB-aveln och inte på utlandsfödda avkommor och hänsyn tas till vilket stomaterial hingsten fått. Läs gärna mer om avelsvärdebokstäver här.

Benetton Dream FRH 1301
Benetton Dream tilldelas A främst baserat på avkommornas goda resultat vid unghästbedömningar. De
äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Benetton Dream har 45 SWB-avkommor bedömda vid SWBs
unghästbedömningar och avkommor som deltagit vid SWBs unghästfinaler. Hans avelsindex för dressyr är 145. Läs gärna mer om Benetton Dream FRH här.

Van Vivaldi 1286
Van Vivaldi tilldelas A främst baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar. De
äldsta SWB-avkommorna är födda 2014. Fram t.o.m. 6:e oktober 2019 har 2 SWB-avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Han har också avkommor som deltagit vid SWBs unghästfinaler i dressyr. Van Vivaldi har 31 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 149. Läs gärna mer om Van Vivaldi här.

Foto på Van Vivaldi: Sara Hellner

Kommentarer inaktiverade.