I dagarna publicerades de värderande avelsindexen för hingstar och Van Vivaldi 1286 ligger på tredje plats i rankingen för hingstar med avkommor födda 2009 eller senare, sorterade efter dressyrindex. Han är den högst placerade hingsten på listan som nu är verksam i svensk avel. Van Vivaldis placering är baserad på 31 bedömda avkommor i unghästbedömningar och hans dressyrindex är 149.

Även Benetton Dream FRH 1301 ligger högt i rankingen för hingstar med avkommor födda 2009 eller senare, sorterade efter dressyrindex. Han ligger på sjätteplats, baserat på 47 avkommor och har nu ett dressyrindex på 145.

Avelsindex förutspår avelsvärdet hos en individ och ger därför en fingervisning om vilka som kan vara de bästa att avla på. Indexen är beräknade på tävlingsresultat från Svenska Ridsportförbundet i hoppning och dressyr på lägst regional nivå och resultat från SWB´s unghästbedömningar. Släktingarnas resultat tas också med i beräkningarna. När beräkningarna görs kan hänsyn tas till en hel del miljöpåverkan, vilket också gör att beräkningarna kan korrigeras. Resultatet av beräkningarna blir alltså den del som beror på hästens arvsanlag och därmed kan nedärvas, hästens avelsvärde och det vi kallar avelsindex. Tack vare avelsindexen kan hästar ur olika generationer jämföras med varandra. Metoden som används för att beräkna indexen gör det möjligt att ta hänsyn till kvalitén på de ston som hingsten har betäckt, en hingst kan alltså inte få höga index för att han till största delen fått ”bra ston”.

För de hingstar som har så många importerade avkommor att de kommer upp i index, fast de har få svenskfödda avkommor, beskriver indexet i stor utsträckning hingstens förärvning på några få avkommor. De avkommorna som finns i Sverige har valts ut och troligen sålts hit för att de ansetts bra, därför beskriver inte indexet den genomsnittliga förärvningen utan den genomsnittliga kvalitén på hingstens avkommor i Sverige. Detta gäller alltså inte Van Vivaldi eller Benetton Dream, utan deras värderande avelsindex är baserade på de ston respektive hingst har haft i Sverige.

Läs gärna mer om avelsindex här.

Artikel om årets värderande index här.

Foto: Sara Hellner

Läs mer