Allmänna villkor

ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SEMIN:

 • Stoägaren måste informera sig om de villkor som gäller för respektive hingst.
  All information om speciella villkor finns på lovstastuteri.com/semin.
 • Du anmäler ditt sto på sprangrulla.se, där du även väljer hingst. Därefter sköter din seminstation kontakten med Lövsta Seminstation.
 • Hingstarna finns tillgängliga för beställning mellan den 4 april och 31 augusti. Lövsta Seminstation börjar ta emot ston den 16 april och seminstationen stänger för säsongen den 31 augusti.
 • Beställning av semin från hingstar stationerade i Sverige sker måndag senast kl. 11.00, onsdag senast kl. 11.00, fredag senast kl. 09.00.
 • Beställning av utlandssemin (utom Danmark) sker måndag – torsdag senast kl 9.00 helgfri vardag. Beställning av semin från hingstar stationerade i Danmark sker helgfria vardagar senast kl. 10.00, fredagar 9.00.
 • Den beställda seminen får endast användas till angivet sto.
 • Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker vi erbjuda fryst semin. Alternativt kan stoägaren/beställaren välja en annan hingst från samma hingsthållare. Notera att priserna kan skilja mellan färsk och fryst semin för samma hingst. Se vår prislista.
 • I de fall två embryon spolas ut vid ET, gäller olika villkor för respektive hingsthållare. Det är upp till kunden att informera sig om betalning vid flertalet embryon. Särskilt ET-kontrakt upprättas mellan beställaren och Lövsta Seminstation.
 • Registreringshandlingarna görs inte tillgängliga för språngägaren förrän avgifterna för hingsten är betalda.
 • Lövsta Seminstation kan inte alltid garantera tillgången på vissa populära hingstar. Dock prioriteras alltid påbörjade ston leverans. Hingstägarna har också rätt att prioritera ston som insemineras på egen anläggning, alternativt eget hemland.
 • Om en hingst av någon anledning inte skulle finnas tillgänglig under betäckningssäsongen, på grund av sjukdom, tävling eller liknande, försöker Lövsta Seminstation erbjuda tillgång till fryst semin istället. Alternativt kan annan hingst väljas ur programmet från samma hingsthållare. I sådant fall debiteras enbart hingstavgift för den senast använda hingsten. Väljer du att byta hingst inom programmet, men med en annan hingstägare kan avgifter tillkomma.
 • Eventuella klagomål måste framföras innan seminering. Efter seminering äger hingsthållaren rätt att ta ut de avgifter som är aktuella.
 • Är stoet inte dräktigt efter 90 dagar måste detta meddelas Lövsta Seminstation senast den 90:e dagen räknat från det första semintillfället i den senaste brunsten genom att meddela detta via språngrulla. Kommer rapporten in senare debiteras stoägaren dräktighetsavgiften för 90 dygn. Lövsta Seminstation ansvarar inte för utebliven rapport på språngrulla från mottagande station. Om rapporteringen inte sker eller inkommer för sent till Lövsta Seminstation debiteras 90 dygnsavgift.
 • Eventuella rabatter ges endast vid hingstvisningarna på anvisade blanketter eller via e-mail till semin@lovstastuteri.com Det är inte möjligt att kombinera flera rabatter på ett och samma sto. Det är eventuellt möjligt att byta hingst och fortfarande erhålla rabatt som är uppskriven på annan hingst, ta alltid kontakt via semin@lovstastuteri.com för att förhöra dig om möjligheten till ett hingstbyte.
 • Beställaren ansvarar för att alla uppgifter som lämnas om stoet i fråga på språngrulla är korrekta.
 • Lövsta Seminstation har rätt att neka till att sända semin om korrekta uppgifter saknas.
 • Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.

 

Leverans:

 • Det är möjligt att få semin över dagen från en del av hingstarna, beroende på var i landet mottagarstationen finns (vilken ort). Fraktkostnaden varierar. Fråga alltid efter aktuella priser. Transportkostnaden debiteras per skick.
 • Transportkostnad tillkommer även för ston på Lövsta Seminstation, för de hingstar som finns tillgängliga via skick.
 • Lövsta Seminstation samarbetar med följande transportföretag; posten, MTD, Jetpak och TNT. I de fall kunden önskar annat transportföretag ansvarar kunden själv för allt organiserande kring transporten.
 • Lövsta Seminstation är inte ansvarig för skador som kan uppstå under transport eller hantering. Lövsta Seminstation ansvarar inte för eventuella leveransproblem.
 • I de fall transporten kommer bort ska beställaren (mottagaren av semin) informera Lövsta Seminstation samma dag.

Fakturering:

 • För privatpersoner gäller 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar. Invändningar mot fakturan ska ske inom 10 dagars betalningsvillkor och för företag 30 dagar.
 • Frågor gällande fakturor ska sändas till semin@lovstastuteri.com
 • Administrationsavgift kan tillkomma vid behov av ändringar i fakturan på grund av otillräcklig eller felaktig information lämnad av kunden.
 • Språngavgiften ska betalas efter att beställningen är gjord, oavsett om seminen används eller inte.
 • Kostnaden för hingstar stationerade på Lövsta Seminstation debiteras i SEK. Importhingstarna faktureras i Euro respektive DKR, direkt från hingsthållaren.
 • Moms tillkommer på alla kostnader.

 

ALLMÄNT OM BESTÄLLNING AV UTLANDSSEMIN:

 • Tänk på att de utländska seminsäsongerna är kortare än den svenska.
 • Den tyska och danska avelssäsongen slutar XX respektive XX. Är ditt sto inte dräktigt när den tyska säsongen slutar försöker vi erbjuda fryst semin. Endast fraktkostnad tillkommer.
 • Innan seminbeställningen måste du antingen anmäla ditt sto via språngrulla alternativt använda beställningsblanketten som finns på hemsidan lovstastuteri.com Beställning sker senast kl. 9.00 måndag-torsdag helgfri vardag. För beställningar från de danska hingstarna gäller kl. 10.00 helgfria vardagar.
 • Bra att veta är att alla hingsthållare utomlands har egna villkor, vilka är de som gäller för dessa hingstar. Länk finns under respektive hingst. Hingstavgifter återbetalas ej.

 

ALLMÄNT OM FRYSSEMIN (FAI):

Beställning av fryst semin måste ske med två-fem dagars varsel beroende på hingstval. Lövsta Seminstation har ett lager av många av hingstarna i kollektionen. I de fall FAI inte finns på Lövsta seminstation tillkommer även fraktkostnad från utlandet. Om Lövstas seminbehållare används måste denna skickas tillbaka inom 48 timmar, annars tillkommer en avgift på 100 SEK/dag.

 

Tveka inte att fråga oss om råd eller om du undrar något om våra villkor.